Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach Kolonii

Lokalizacja

województwo: mazowieckie
powiat: Powiat radomski
gmina: Gózd
miejscowość: Kuczki-Kolonia

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła podstawowa
Patron szkoły: Jan Paweł II
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach Kolonii
nie dotyczy brak
26-634 Kuczki-Kolonia
Poczta: Gózd
telefon: 0483844257
fax: 0483844257
strona internetowa: www.kuczki.net

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach Kolonii (Kuczki-Kolonia), jest to Szkoła podstawowa.

Statystyka

Liczba uczniów: 142
Liczba oddziałów: 7
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 12
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 3
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 1

Organ prowadzący

Gmina
województwo: mazowieckie
powiat: Powiat radomski
gmina: Gózd